Hotline: 0907 409 550 - 0907 803 115

Sửa chữa cáp quang

Trước khi sửa Sau khi sửa Ghi chú
Sửa chữa cáp dẫn sáng nội soi Sửa chữa cáp dẫn sáng nội soi

Cáp dẫn sáng nội soi khi hư gãy một phần hay nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh trong quá trình nội soi.

Đèn đội đầu cáp quang bị hư gãy đường truyền sáng đầu đèn, bộ phận chỉnh không tác dụng. Đèn đội đầu cáp quang bị hư gãy đường truyền sáng đầu đèn, bộ phận chỉnh không tác dụng.

Đèn đội đầu cáp quang bị hư gãy đường truyền sáng đầu đèn, bộ phận chỉnh không tác dụng.

Các hư hỏng thường gặp

  • Nhíp cầm máu bipola
  • Vỏ Kelly Olympus
  • Tay khoan sọ não