Hotline: 0907 409 550 - 0907 803 115

Sửa chữa dụng cụ

Trước khi sửa Sau khi sửa Ghi chú
Sửa chữa vỏ kiềm ổ bụng Sửa chữa vỏ kiềm ổ bụng

Các vỏ dụng cụ hư phần cách điện bên ngoài gây khó khăn cho phẫu thuật viên. Đồng thời là không an toàn cho bệnh nhân.

Kiềm bipola ổ bụng chuyển đổi thành kiềm mono Kiềm bipola ổ bụng chuyển đổi thành kiềm mono

Kiềm bipola ổ bụng chuyển đổi thành kiềm mono

Các đầu troca nắp bật hư không giữ khí CO2 Các đầu troca nắp bật hư không giữ khí CO2

Các đầu troca nắp bật hư không giữ khí CO2 

Đuôi kiềm niệu gãy hư Đuôi kiềm niệu gãy hư

Đuôi kiềm niệu gãy hư

Đuôi điện cực bipola hư. Đuôi điện cực bipola hư.

Đuôi điện cực bipola hư.

Đầu kiềm cắt ngược tai mũi họng hư gãy. Đầu kiềm cắt ngược tai mũi họng hư gãy.

Đầu kiềm cắt ngược tai mũi họng hư gãy.

Kiềm sinh thiết niệu Kiềm sinh thiết niệu

Kiềm sinh thiết niệu

Tay vận hành nạo tiền liệt tuyến hư hỏng các bộ phận nhôn ốc, điện cực đốt không tác dụng, lò xo, co Tay vận hành nạo tiền liệt tuyến hư hỏng các bộ phận nhôn ốc, điện cực đốt không tác dụng, lò xo, co

Tay vận hành nạo tiền liệt tuyến hư hỏng các bộ phận nhôn ốc, điện cực đốt không tác dụng, lò xo, cong trục do bị đề các dụng cụ khác.

Ruột kiềm niệu bị gãy cốt kéo Ruột kiềm niệu bị gãy cốt kéo

Ruột kiềm niệu bị gãy cốt kéo

Lá kiềm dụng cụ ổ bụng hư không kẹp được. Lá kiềm dụng cụ ổ bụng hư không kẹp được.

Lá kiềm dụng cụ ổ bụng hư không kẹp được.

Đầu nòng trong tiền liệt tuyến. Đầu nòng trong tiền liệt tuyến.

Đầu nòng trong tiền liệt tuyến.

Vỏ trong dụng cụ nạo tiền liệt tuyến tạo dòng xoáy hư Vỏ trong dụng cụ nạo tiền liệt tuyến tạo dòng xoáy hư

Vỏ trong dụng cụ nạo tiền liệt tuyến tạo dòng xoáy hư

Cán kiềm Kelly hư không tự bật hay không kéo ruột được Cán kiềm Kelly hư không tự bật hay không kéo ruột được

Cán kềm Kelly

Đầu điện cự đốt bipola gãy điện cực Đầu điện cự đốt bipola gãy điện cực

Đầu điện cự đốt bipola gãy điện cực

ống bọc soi thực quản gãy chốt tay nắm ống bọc soi thực quản gãy chốt tay nắm

ống bọc soi thực quản gãy chốt tay nắm

Sửa chữa ống soi quang học Sửa chữa ống soi quang học

Vỏ kiềm Kelly gãy đôi, lệch tâm không đưa vào cán được.

Các hư hỏng thường gặp

  • Nhíp cầm máu bipola
  • Vỏ Kelly Olympus
  • Tay khoan sọ não