Hotline: 0907 409 550 - 0907 803 115

Sửa chửa thiết bị

Trước khi sửa Sau khi sửa Ghi chú

Nội dung đang cập nhật...

Các hư hỏng thường gặp

  • Nhíp cầm máu bipola
  • Vỏ Kelly Olympus
  • Tay khoan sọ não