Hotline: 0907 409 550 - 0907 803 115

Các hư hỏng thường gặp

  • Nhíp cầm máu bipola
  • Vỏ Kelly Olympus
  • Tay khoan sọ não